Praktyczna nauka zawodu – Specjalista Podolog

Ucz się od najlepszych. Wkrótce uruchomiony zostanie projekt Praktyczna nauka zawodu – Specjalista Podolog.

zabieg podologicznyProjekt będzie obejmować szkolenia z poszczególnych zagadnień podologicznych oraz praktykę.
Przewidywany termin wdrożenia projektu – II połowa 2016 r.