Nasz zespół

DSC_0825 DSC_0765
Nasz zespół, w ramach współpracy podologicznej, zapewnia każdemu pacjentowi kompleksową pomoc nawet w najtrudniejszych przypadkach np. zmian patologicznych wrastających paznokci, przerostu wałów paznokciowych  itp.
Obejmujemy również pełną opieką stopy diabetyków – profilaktyka i leczenie zachowawcze.

mgr inż. MBA Hanna Jabłońska  – Specjalista Podolog
Podologia – moja pasja i mój zawód. Jestem twórcą i właścicielem Specjalistycznego Gabinetu Podologicznego w Józefosławiu od 2010r.
Do wykonywania  zawodu Podologa przygotowywałam się psychicznie, teoretycznie, praktycznie od 2006 roku.
Wcześniej moja droga zawodowa (niespełna 30 lat pracy za mną)  układała się bardzo elastycznie ale  nie w jednym kierunku. W zależności od miejsca w którym mieszkałam, od zaistniałych warunków rodzinnych oraz od moich pasji, a także od sytuacji ekonomicznej w naszym kraju,  dopasowywałam  życie osobiste z życiem zawodowym.
Po otrzymaniu dyplomu mgr inż. ogrodnictwa tak naprawdę nigdy nie pracowałam w wyuczonym zawodzie. Zaczęłam od  pracy w handlu – pierwsze struktury prywatnych sklepów ajencyjnych, następnie krótko w szkolnictwie, w latach dziewięćdziesiątych ponownie podjęłam prywatną inicjatywę w postaci własnej działalności gospodarczej. Potem kilkanaście lat trwała przygoda pracy u dużych pracodawców. Moja ówczesna pasja i ambicja   związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi sprowokowała mnie do ukończenia studiów podyplomowych MBA. Gdy objęłam stanowisko menedżera o podwójnym zakresie obowiązków: zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją, podjęłam kolejne wyzwanie edukacyjne i ukończyłam następne studia podyplomowe – Zarządzanie nieruchomościami. Po kolejnej przeprowadzce, tym razem do Warszawy i okazywanej niechęci pracodawców do pracownika – czyli kobiety 50+  – TO JA, postanowiłam z moich wieloletnich zainteresowań i pasji zbudować swoje własne miejsce pracy. W tym celu ukończyłam kolejną edukację tym razem roczną szkołę policealną we Wrocławiu w zawodzie pedicurzysta o specjalizacji podologia.
Oprócz solidnych podstaw wiedzy podologicznej zdobytej w szkole wrocławskiej kontynuuję kolejne stopnie wtajemniczenia w wiedzę i praktykę podologiczną uczestnicząc w licznych szkoleniach formalnych i nieformalnych.
Ustawicznie biorę udział w różnych sympozjach naukowych, konferencjach, kongresach związanych tematycznie z moim obecnym zawodem.
Czynnie uczestniczę w organizacjach: Polskim Towarzystwie Podologicznym i Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.
Najważniejszą rzeczą  jest to, że pasjonuję się moją  pracą i kocham wszystkie stopy – tym bardziej   im bardziej są poszkodowane.

Dla zainteresowanych poniżej, możliwość obejrzenia mojej ścieżki edukacyjnej.

• Przygotowanie zawodowe/certyfikaty

 

 


 

DSC_0770

Tomasz Guzel – dr nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej
Pracuje w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie.
W 1999r. ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, dziesięć lat później obronił pracę doktorską dotyczącą diagnostyki  i leczenia chorych na raka jelita grubego.
Dodatkowe doświadczenia klinicznie, zwłaszcza dotyczące chirurgii laparoskopowej zdobywał podczas stażu w Niemczech – Monchengladbach, w Klinice Chirurgii Miniinwazyjnej, Gastroenterologicznej i Naczyniowej u Profesora Th. Carusa. Współpraca z profesorem Th. Carusem – obecnie kierownikiem ośrodka w Bremie jest kontynuowana do dzisiaj. Dr Tomasz Guzel jest organizatorem wielu kursów doskonalących z zakresu chirurgii laparoskopowej, autorem licznych doniesień zjazdowych i kilkunastu artykułów dotyczących problematyki onkologicznej, jak również leczenia ran przewlekłych (odleżyn) oraz żywienia chorych z zastosowaniem techniki PEG (gastrostomii endoskopowej).
Posiada certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich upoważniający do wykonywania endoskopii diagnostycznej i zabiegowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia).
Prywatnie dr Tomasz jest Tatą – córeczka Hania jest aktualnie uczennicą szkoły podstawowej. Hobby: piesze wędrówki po górach.
dr Tomasz Guzel oferuje usługi z zakresu tzw. „małej chirurgii” m.in.:

  • ewakuacja i drenaż ropni,
  • wycinanie drobnych zmian skórnych,
  • leczenie odleżyn i innych ran przewlekłych,
  • konsultacje chirurgiczne ogólne, a także z obsługi, toalety i ewentualnej wymiany cewników gastrostomijnych oraz zestawów PEG i NPG,
  • konsultacje stopy cukrzycowej,
  • leczenie chirurgiczne wrastających i pourazowych paznokci,
  • chirurgia plastyczna wałów paznokciowych.